O franczyzie

Czym jest franczyza?

Franczyza to rozwiązanie dla osób, które chcą prowadzić swój biznes, jednocześnie korzystać z istniejących już rozwiązań proponowanej przez operatora koncepcji biznesowej. Działalność na licencji franczyzowej to stabilny biznes i jedna z najlepszych dróg do oczekiwanych zysków. Jeżeli szukasz sprawdzonego przepisu na sukces, albo zamierzasz podjąć działalność na zasadzie franczyzy, skontaktuj się z nami. Dowiesz się więcej jak zacząć biznes na jej zasadach oraz jakie są wady i zalety prowadzenia działalności na licencji.

Umowa franczyzy dokładnie określa prawa i obowiązki stron. Zawarcie umowy opiera się na zasadzie swobody umów. Nie występuje zatem jeden wzorzec umowy franczyzy.

Decydując się na współpracę w modelu franczyzy:

 • Korzystasz ze sprawdzonej formuły prowadzenia biznesu i wiedzy Franczyzodawcy
 • Wykorzystujesz sprawdzony model prowadzenia działalności, zyskujesz poczucie bezpieczeństwa rozwoju Twojej firmy.
 • Masz prawo do korzystania z LOGO / MARKI Franczyzodawcy
 • Otrzymujesz wsparcie – niejednokrotnie w formie inwestycji realizowanej przez Franczyzodawcę w wyposażenie Twojej placówki
 • Ty i Twoi pracownicy otrzymują szkolenia z zakresu prowadzenia działalności oraz wsparcie marketingowe
 • Ograniczasz koszty reklamy
 • Stajesz się Uczestnikiem istniejącej sieci, która posiada działające punkty sprzedaży, masz możliwość wymiany doświadczeń z innymi Przedsiębiorcami
 • Możesz korzystać ze sprawdzonych systemów dostaw towarów czy rozwiązań IT

Będąc Uczestnikiem sieci franczyzowej jesteś również:

null

Poddawany kontrolom realizacji kontraktu ze strony Franczyzodawcy

null

Ty jesteś Właścicielem firmy, jednak masz zobowiązanie kierować nią zgodnie z przyznaną licencją

null

Ponosisz opłaty franczyzowe

Co powinno zwrócić Twoją uwagę?

 • Jeśli Franczyzodawca proponuje podpisanie umowy franczyzowej bez umożliwienia Tobie jej wcześniejszego szczegółowego przeanalizowania
 • Jeśli Umowa franczyzowa zawiera bardzo rozległy katalog kar umownych lub kar za naruszenie drobnych proceduralnych zasad
 • Franczyzodawca używa mało precyzyjnego języka, nie chce określić szczegółowo swoich i Twoich praw i obowiązków
 • Franczyzodawca nie chce przekazać Ci kluczowych informacji o finansach i prognozach prowadzenia firmy na licencji. Prowadząc działalność opartą na licencji franczyzodawcy nie jesteś jego pracownikiem, lecz wspólnikiem biznesowym. Wasze relacje powinny kształtować się na zasadzie uczciwego partnerstwa.
 • Kiedy franczyzodawca obiecuje jedynie sukces finansowy a nie informuje szczegółowo o kosztach czy potencjalnych zagrożeniach
Nie musisz zawsze przyjmować proponowanych w umowie warunków – możesz je negocjować
Powinieneś jednak zdawać sobie sprawę, że główne zasady będą narzucane ze słuszną stanowczością. Mogą to być wymogi związane z przestrzeganiem standardów jakości, procedur obsługi klienta, utrzymania określonego asortymentu, zachowania wizerunku, wykorzystania logotypów, grafik, znaków towarowych, wystroju wnętrza, ubioru pracowników, itp.
Zachowanie standardów jest bardzo istotne w celu: utrzymania jednorodności sieci, powtarzalności asortymentu czy obsługi Klientów. Warto postrzegać te aspekty jako skuteczne metody prowadzące do sukcesu całej sieci, z którego również będziesz czerpać korzyści będą jej częścią, a nie w kategoriach ograniczenia swobody.